200 => 1000 pips mỗi tháng – Vào lệnh Forex ngày 08/11/2018

Mình vào lệnh mua aud/nzd tại mức 1.07255 cắt lỗ 1.0685, cắt lãi chưa đặt. Lệnh này mình để 1 vài ngày mới out nhé. Mình vào lệnh này không phải vì phân tích kỹ thuật mà dựa vào tin tức kinh tế của nzd.

Screenshot - 11_8_2018 , 3_07_21 AM.

Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *