200 => 1000 pips mỗi tháng – Vào lệnh Forex ngày 09/11/2018

Xu hướng hôm nay của eur/usd (ít nhất là đến trước khi phiên Mỹ mở cửa) : XUỐNG.

=> canh bán ở các mức 1.1385 hoặc 1.1405 target 1.1310 hoặc 1.1300. Mình đã đặt sẵn lệnh sell limit ở 1.1384 rồi nhé. Screenshot - 11_9_2018 , 12_25_09 AM.

Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *