Bài học đắt giá từ người thầy Crypto (phần 3) – High Risk, High Returns

Một người thầy yêu thương chúng ta là một người thầy tốt. Một người thầy đối xử vô cùng tàn nhẫn với chúng ta là một người thầy vĩ đại.

Nếu ai chưa có cơ hội theo dõi các bài học lần trước mà người thầy vĩ đại Crypto dạy cho chúng ta thì dưới đây là link:

Bài học thứ 3: High Risk, High Returns

Lý thuyết tài chính truyền thống có đề cập rằng lợi nhuận tiềm năng mà mọi người có thể mong đợi từ các khoản đầu tư của họ có liên quan trực tiếp đến mức độ rủi ro của khoản đầu tư ấy. Hay nói cách khác là, rủi ro cao đi kèm với lợi nhuận tiềm năng cao.

Nếu chia rủi ro và luận nhuận thành một trục tọa độ x,y thì các khoản đầu tư sẽ nằm trên một đường thẳng tuyến tính và Cryptocurrencies sẽ là khoản đầu tư có x,y cao nhất hay cách xa trục tọa độ nhất.

traderviet-lesson.

Cryptocurrencies rõ ràng là thị trường đầu tư rủi ro nhất trong các thị trường tài chính hiện tại, bởi vì nó hoàn toàn mới trong giai đoạn trứng nước như chúng ta đã đề cập ở trong phần 2: thiếu luật pháp, giá biên động rất lớn. Thêm vào đó, thị trường Crypto cũng là một thị trường mà giá bị thao túng rất lớn.

Hãy cùng nhìn ào sự biến động của thị trường trong 2 năm vừa qua.

traderviet-lesson2.

Vốn hóa thị trường đã tăng 4700% trong năm 2017, từ 17 tỷ tăng lên con số hơn 800 tỷ, nhưng sau đó 1 năm thị trường đã điều chỉnh tới 80%. Cơ hội chúng ta kiếm được nhiều tiền rất lớn nhưng khả năng mất gần như tất cả cũng tương tự như vậy. Thị trường Crypto như một cây kiếm sắc lẹm, bạn có thể dùng nó giết kẻ thù dễ như bỡn nhưng nếu để nó rơi vào tay kẻ thù, bạn sẽ không có đường thoát.

Thị trường trong năm 2018 đã dạy chúng ta rằng không có thứ gì lên mãi, và những con số màu xanh mà chúng ta đạt được sẽ trả giá bằng những con số màu đỏ tương ứng.

Khi đầu tư, hãy hiểu bản chất của thị trường mà chúng ta đang tham gia. Nếu bạn muốn tìm kiếm một lợi nhuận cao, một thị trường nhanh chóng giúp bạn đổi đời thì bạn phải biết rằng khả năng bạn không còn quần để mặc cũng sẽ diễn ra nhanh như cách bạn kiếm được tiền.

Nếu bạn muốn lợi nhuận cao, hãy đầu tư Cryptocurrencies. Nhưng phải luôn nhớ rằng: High Risk, High Returns.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi

Xem thêm

Một số lời khuyên để vượt qua Bear Market

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *