Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ tác động đến thị trường Forex ra sao?

Trích dịch bài viết How FX Traders Feel About U.S. Midterm Elections của Kathy Lien

—​

Có 3 kịch bản xảy ra:

  • Kịch bản 1: Đảng Cộng Hòa thắng cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện ==> Tốt cho USd (USDJPY lên 114, EURUSD về 1.1350
  • Kịch bản 2: Dân Chủ thắng Hạ VIện, Cộng Hòa thắng Thượng Viện ==> Hơi xấu cho USD (USDJPY về 112.50, EURUSD về 1.1450 – 1475)
  • Kịch bản 3: Dân Chủ thắng cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện ==> Xấu cho USD (USDJPY về 112, EURUSD về 1.15)

** Kết quả thực tế đã có và rơi vào kịch bản 2

Nếu Dân Chủ thắng Hạ Viện và Cộng Hòa thắng Thượng Viện sẽ tạo thế khóa và khó khăn hơn để thực hiện các chính sách như cắt giảm thuế của Tổng Thống Mỹ, dẫn đến 1 chút tiêu cực đối với USD. Tuy nhiên, phản ứng xấu cho USD cũng không kéo dài


Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *