Chiến lược ngày 18/10

Chiến lược ngày 18/10

Kính chào quý đầu tư

Chiến lược của tôi ngày hôm qua khá thành công,cụ thể

+XAU/US:Đi đúng hướng nhưng chưa khớp lệnh Sell limit vùng 1230~1233 giá cao nhất 1229.

+US/JPY:Khớp lệnh Buy limit vùng 111.8~112 và chạm takeprofit tại 1112.5~112.7

+EUR/US:đi đúng hướng nhưng chưa khớp lệnh Sell limit 1.158~1.160 giá cao nhất 1.157

+AUD/US:chưa khớp lệnh Sell limit vùng 0.717~0.719 giá cao nhất 0.715.

Chiến lược ngày hôm nay

-XAU/US:Sell limit 1226~1229 stoploss 1232 takeprofit 1216~1219

-US/JPY:Buy limit 112.1~112.3 stoploss 111.8 takeprofit 112.8~113

-EUR/US:Sell limit 1.151~1.153 stoploss 1.156 takeprofit 1.143~1.145

-AUD/US:Sell limit 0.715~0.718 stoploss 0.721 takeprofit 0.708~0.710

Chiến lược mang tính chất tham khảo

Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công

Anhbatracu

Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *