chiến lược ngày 9/11

Chiến lược ngày 9/11

Kính chào quý đầu tư

Chiến lược ngày hôm qua của tôi thành công khá trọn vẹn,cụ thể:

+GOLD(XAU/US):khớp lệnh Sell limit vùng 1225~1228 nhưng chạm takeprofit vùng 1215~1218 giá thấp nhất 1219.

+US/JPY:Khớp lệnh Buy limit vùng 113.2~113.5 nhưng chưa chạm takeprofit vùng 114.1 giá cao nhất 114.070

+EUR/US khớp lệnh Sell limit vùng 1.144~1.147 và chạm takeprofit vùng 1.136~1.138

+AUD/US:Khớp lệnh Sell limit 0.728~0.731 nhưng chưa chạm takeprofit vùng 0.720~0.722 giá thấp nhất 0.724

Chiến lược của ngày hôm nay

-XAU/US:Buy limit 1212~1215 stoploss 1209 takeprofit 1222~1225

-US/JPY:Sell limit 114.1~114.4 stoploss 114.7 takeprofit 113.3~113.5

-EUR/US:Buy limit 1.130~1,132 stoploss 1.127 takeprofit 1.138~1.140

-AUD/US:Buy limit 0.720~0.722 stoploss 0.717 takeprofit 0.728~0.730

Chiến lược mang tính chất tham khảo

Chúc quý đầu tư làm việc và giao dịch thành công

Anhbatracu

Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *