Đóng cửa chính phủ Hoa Kỳ là gì và ảnh hưởng của sự kiện này.

Những lần đóng cửa chính phủ (government shutdown) tuy là sự kiện không có gì mới mẻ đối với chính trị Hoa Kỳ nhưng vẫn được đánh giá là khá xa lạ đối với người dân Việt Nam. Trong bài viết này, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn đọc một góc nhìn bao quát về hiện tượng chính trị đặc biệt này và ảnh hưởng của chúng lên nền kinh tế của nước Mỹ.

1. Giải nghĩa những lần đóng cửa chính phủ.

amedia.graytvinc.com_images_810_455_1280x720_80117C00_KVFQR.
amedia.brstatic.com_2018_01_12142046_most_americans_dont_have_58646f0baac3286bd4838831cd5f79a2.
acdn_images_1.medium.com_max_1000_1_uw3c986UvMFoHXedfq4yqQ.

Được đăng bởi: Tiền điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *