Phân tích AUD/JPY bằng biểu đồ mây Ichimoku – NPBFX Việt Nam (5/11)

upload_2018-11-5_12-9-47.

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkna-sen nằm phía trên Kijun-sen, dòng màu đỏ trực tiếp hướng lên, trong khi đường màu xanh vẫn duy trì nằm ngang. Dòng xác nhận Chikou Span nằm phía trên biểu đồ giá, đám mây hiện tại đang tăng. Công cụ đã được điều chỉnh đến dòng Tenkan-sen. Mức hỗ trợ gần nhất là dòng Tenkan-sen (81.39). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (81.63)

upload_2018-11-5_12-14-38.

Trên biểu đồ hàng ngày, dòng Tenkan-sen nằm phía dưới Kijun-sen, các dòng nằm ngang. Dòng xác nhận Chikou Span đang tiến gần biểu đồ giá từ phía dưới, đám mây hiện tại đang giảm. Công cụ đang giao dịch trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen, xu hướng tăng vẫn mạnh. Điểm thấp nhất ủa dòng Chikou Span được mong đợi là mức hỗ trợ (81.26). Điểm cao nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự mạnh (81.72)

Khuyến nghị

Chúng tôi khuyến nghị mở các vị trí mua tại mức giá hiện tại với mục tiêu trước mức tối đa của dòng Chikou Span (82.00) và dừng lỗ tại trên đường viền của đám mây (81.12)

Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *