Phân tích Crypto chiều ngày 09/11 – Phá được vùng giá quan trọng để cất cánh không?

PHÂN TÍCH BITCOIN BTCUSDT BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h1-traderviet.

Cú cất cánh lết bánh hôm qua đã không làm bitcoin bay lên được (chắc tại vì mông nặng quá). Bitcoin lại tiếp tục giảm về vùng sâu hơn, chạm vào 6465-80 rồi đang bật nhẹ lên trở lại. Các đỉnh và đáy thấp dần đang được tạo ra, và cả 1 kênh giá giảm nữa. Đà hồi lên đang khá yếu, thể hiện qua các nến tăng khá nhỏ và volume cũng yếu ớt. Nhìn chung, phi cơ bitcoin đang hết xăng.

Để có thể cất cánh thành công, có lẽ bitcoin cần vượt lên trên vùng giá khá quan trọng là 6520. Đây là vùng giá mà về mặt PTKT, nó là vùng đường cổ – neckline – của mô hình 2 đáy – double bottom. Vượt lên trên vùng giá này thì khả năng bật thêm mới có thể xảy ra.

Tổng quan về cấu trúc xu hướng thì chưa có gì phải lo vì phải phá xuống đáy 6430 thì khả năng gãy uptrend mới được xác nhận. Trên vùng này thì chưa chết

>>

>>

Happy and safe trading !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *