Phân tích Crypto đầu ngày 08/11 – Mình là Bitcoin, việc của mình là bay

PHÂN TÍCH BITCOIN BTCUSDT BIỂU ĐỒ 4 GIỜ

phan-tich-bitcoin-h4-traderviet.

Sáng hôm qua phân tích cái mô hình 2 đỉnh cho anh em và khuyến nghị nghiêng về bán, kết quả là đã sml. Anh em cho phép tôi kiểm điểm và rút kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục gánh vác chức admin nhé. Đừng bỏ phiếu yêu cầu tôi từ chức. Anh em nào kích động sẽ bị ban nick. Đầu bài phải thông báo cụ thể như vậy để tránh bạo động trên diễn đàn sau cú dừng lỗ hôm qua.

Về mặt cấu trúc biểu đồ, bitcoin đã thay đổi từ cấu trúc giảm sang cấu trúc tăng với các đỉnh và đáy cao dần lên. Vùng "tử địa" 6503 – 35 đã bị phá vỡ và trở thành vùng hỗ trợ ngay sau đó, điều mà chúng ta đã cảnh báo. Sau khi lên đến 6600, bitcoin hồi về 6535 và lại bật lên trở lại. Đây là điều bình thường trong PTKT.

Gió đến rồi thì bitcoin cứ việc bay thôi. View hôm nay là đợi mua từ dưới. Vùng mua 1 quanh 6505 – 35, trong khi vùng mua 2 ở thấp hơn tại 6430 – 60. Rơi xuống dưới 6430 thì cấu trúc chuyển lại thành giảm nhé.

Anh em đã chuẩn bị sẵn cánh chưa?

>>

>>

Happy and safe trading !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *