Phân tích EUR/JPY bằng biểu đồ mây Ichimoku – NPBFX Việt Nam (8/11)

upload_2018-11-8_13-27-56.

Hãy nhìn vào biểu đồ 4h. Dòng Tenkan-sen nằm phía trên Kijun-sen, dòng màu đỏ trực tiếp hướng lên, trong khi đường màu xanh vẫn duy trì nằm ngang. Dòng xác nhận Chikou Span nằm trên biểu đồ giá, đám mây hiện tại đang tăng. Công cụ đang giao dịch phía trên dòng Tenkan-sen và Kijun-sen (129.68). Điểm cao nhất cảu dòng Chikou Span được mong đợi là mức kháng cự (130.18)

upload_2018-11-8_13-38-28.

Trên biểu đồ háng ngày, dòng Tenkan-sen nằm phía dưới Kijun-sen, dòng màu đỏ trực tiếp hướng lên, trong khi đường màu xanh vẫn duy trì nằm ngang. Dòng xác nhận Chikou Span đang tiến gần biểu đồ giá từ phía dưới, đám mây hiện tại đang giảm. Công cụ đang giao dịch xung quanh trên đường viền đám mây. Điểm thấp nhất của dòng Chikou Span được mong đợi là mức hỗ trợ (129.38). Mức kháng cự gần nhất nằm phía dưới đường viền đám mây (129.87)

Khuyến nghị

Chúng tôi khuyến nghị mở các vị trí mua tại mức giá hiện tại với mục tiêu tại mức trước tối đa của dòng Chikou Span (130.65) và dừng lỗ trên đường viền đám mây (129.37)

Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *