Phân tích Forex phiên Âu ngày 07/11 – Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

PHÂN TÍCH EURUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

eurusd-traderviet.

Kèo mua EURUSD hôm qua trúng đáy.

EURUSD đang retest kháng cự bên trên và chưa phá lên được. View hôm nay mua tiếp.

PHÂN TÍCH GBPUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

gbpusd-traderviet.

Kèo mua GBPUSD hôm qua trúng đáy. Đây là kèo trúng đáy thứ 2 liên tiếp của GBPUSD trong 2 ngày.

GBPUSD vẫn bám theo xu hướng tăng. View hôm nay vẫn là mua.

PHÂN TÍCH USDCHF BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

usdchf-traderviet.

Kèo mua USDCHF hôm qua trúng đáy. Đây là kèo trúng đáy thứ 2 liên tiếp cho USDCHF. Vùng mua thủng chỉ vào sáng nay, sau phiên Mỹ.

USDCHF đang hình thành mô hình biểu đồ Tam Giác Cân – Symmetrical Triangle. View hôm nay là bán xuống cho USDCHF.

** Tổng kết kèo đến hết phiên Mỹ : 3/3 trúng đỉnh đáy

Happy and safe trading !!!

Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *