Phân tích Forex phiên Âu ngày 08/11 – Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

PHÂN TÍCH EURUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

eurusd-traderviet.

Kèo mua EURUSD hôm qua không vào. Lý do : giá không về đến vùng mua.

EURUSD vẫn đang đi trong 1 kênh giá tăng hơi chếch lênh và đỉnh đáy sau vẫn cao hơn đỉnh đáy trước. Đây là dấu hiệu của 1 uptrend vẫn đang được duy trì. Chúng ta sẽ mua từ các PPZ bên dưới.

PHÂN TÍCH GBPUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

gbpusd-traderviet.

Kèo mua GBPUSD hôm qua không vào được. Lý do : GBPUSd không về đến điểm mua để mua. Như vậy sau 2 kèo bắt được đáy GBPUSD thì kèo thứ 3 đã trật.

Chưa có sự đổi hướng trong xu hướng tổng quan của GBPUSD. Đang có 1 vùng tích lũy cho GBPUSD. Sau đợt tích lũy có thể là 1 đợt bật theo xu hướng. Chúng ta đợi mua từ dưới tiếp.

PHÂN TÍCH USDCHF BIỂU ĐỒ 1 GIỜ

usdchf-traderviet.

Kèo bán USDCHF hôm qua không vào được. Lý do : USDCHF không lên đến vùng bán.

Kèo hôm nay vẫn nghiêng về bán xuống USDCHF từ trên.

** Tổng kết kèo : 3/3 không vào được.

Happy and safe trading !!!

Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *