Phân tích Forex phiên Âu ngày 09/11 – Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

PHÂN TÍCH EURUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜKèo mua EURUSD hôm qua giá về đến vùng mua vào thời điểm diễn ra FOMC. Cú break xuống sau đó do tin FOMC nên không tính (chúng ta đã có cảnh báo là không trade các tin quan trọng rồi)

EURUSD đã có cú break xuống rất mạnh. Cú break này phá gãy kênh giá tăng và xoay chiều xu hướng sang giảm. View hôm nay là bán ra cho EURUSD.

PHÂN TÍCH GBPUSD BIỂU ĐỒ 1 GIỜCũng như kèo EURUSD nói trên, kèo mua GBPUSD giá về đến vùng mua ngay giờ FOMC và break xuống sau đó. Xem như không tính.

Cú break xuống này của GBPUSd đã phá thủng swing low trước đó. Bây giờ xu hướng đã đổi sang giảm. Hôm nay là ngày bán xuống cho GBPUSD.

PHÂN TÍCH USDCHF BIỂU ĐỒ 1 GIỜKèo mua USDCHF hôm qua cũng break lên vào sau giờ FOMC, xem như không tính.

Cú break này của USDCHF đã đảo chiều xu hướng từ giảm sang tăng. USDCHF bây giờ là mua vào sẽ hợp lý hơn.

** Tổng kết kèo : 3/3 không vào được lệnh trước giờ FOMC

Happy and safe trading !!!

Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *