Phân tích kỹ thuật BTC nên dùng chart của sàn nào?

amedia_kyna.cdn.vccloud.vn_uploads_courses_719_img_video_cover_image_url.crop_730x436.

– Chả là trong thời gian chơi bitmex mình sử dụng chart cho BTC (XBT/USD) để phân tích kỹ thuật.

– Mình thấy bác @Nhật Hoài hay dùng Coinbase. Bác @DuongHuy trước hay dùng Bitfinex nay hay dùng Binance.

– Nhiều khi mỗi sàn tại cùng 1 khung thời gian lại tạo ra các mô hình khá trái ngược nhau (hay gặp nhất là mô hình cờ tăng với mô hình tam giác giảm, volume sàn này lớn, sàn kia nhỏ…).

– Với mình thì khi dùng bitmex phân tích mô hình, fibonacci… mình thấy độ chính xác cũng khá tốt, nhưng volume thì sai bét (mình chứng kiến nhiều lệnh mua bán số lượng vài trăm ngàn $ trong vài giây tại 1 mức giá khá nhiều lần).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *