Phân tích sóng EUR/USD – NPBFX Việt Nam (6/12)

Cặp đôi có thể tăng

Trên biểu đồ 4h, một sự điều chỉnh giảm của mức cao hơn phát triển như một sóng (2), trong đó sóng (2) được hình thành. Bây giờ sự điều chỉnh tăng đang phát triển như một sóng ii của C, trong đó sóng (c) của iii đang phát triển. Nếu giả định là đúng, cặp đôi sẽ tăng đến mức 1.1511-1.1586. Trong kịch bản này, mức dừng lỗ quan trọng là 1.1266.

upload_2018-12-6_14-25-18.

upload_2018-12-6_14-25-29.

Kịch bản chính

Vị trí mua sẽ trở nên có liên quan trong suốt quá trình điều chỉnh, trên mức 1.1266 với mục tiêu tại 1.1511-1.1586. Thời gian thực hiện:5-7 ngày

Kịch bản thay thế

Sự phá vỡ và sự điều chỉnh của giá dưới mức 1.1266 sẽ để cặp đôi giảm đến mức 1.1200-1.1150

Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *