Phân tích Vàng và Forex phiên Mỹ ngày 08/11 – Một số mô hình và vùng giá cần lưu ý

PHÂN TÍCH VÀNG BIỂU ĐỒ 1 GIỜKèo bán vàng ban sáng không vào được.

Vàng về tổng quan đang đi trong 1 vùng sideway, nhưng về ngắn hạn từ tối qua đến nay thì xu hướng nghiêng về giảm hơn. View bán xuống phù hợp cho vàng hơn.

PHÂN TÍCH USDCAD BIỂU ĐỒ 1 GIỜKèo bán USDCAD hôm qua dừng lỗ 1 chút trước khi giá giảm trở lại.

USDCAD cũng đang ở trong 1 vùng sideway lớn. View tối nay nghiêng về bán xuống hơn.

** Tổng kết kèo : 1/2 không vào được, 1/2 dừng lỗ

Happy and safe trading !!!

Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *