Thống kê biến động giá tài sản 2018, USD chiếm ngôi vương!

Dưới đây là thống kê về mức tăng, giảm giá trị của các loại tài sản, nhóm cổ phiếu S&P 500 và tiền tệ trong năm 2018…

Trong năm 2018, giá đồng USD tăng 4,6%, dẫn đầu về mức tăng trong số các loại tài sản. Trong khi đó, dầu thô đứng chót bảng với mức giảm 24,8%.

Dưới đây là thống kê về mức tăng, giảm giá trị của các loại tài sản, nhóm cổ phiếu S&P 500 và tiền tệ trong năm 2018.

1.

Xem thêm

Hệ thống Bretton Woods đã thay đổi thế giới như thế nào?

Những ái nữ thừa kế thông minh, giỏi giang của các đại gia Việt

Được đăng bởi: Tiền điện tử

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *