USD/CAD: Phân tích sóng – NPBFX Việt Nam (4/1)

Cặp đôi trong một sự điều chỉnh, có thể tiếp tục giảm.

Trên biểu đồ 4h, sóng thứ 3 của mức 3 cao hơn đang phát triển, trong đó làn sóng thứ nhất i của 3 đã kết thúc. Bây giờ sự hình thành của một sự hình thành của một sự điều chỉnh đi xuống khi sóng ii của 3 đã bắt đầu. Nếu giả định là đúng, cặp này sẽ rơi xuống mức 1.3330 – 1.3230. Trong trường hợp này, mức dừng lỗ quan trọng là 1.3660.

upload_2019-1-4_14-9-58.

upload_2019-1-4_14-10-12.

Kịch bản chính

Vị trí bán sẽ trở nên có liên quan trong suốt quá trình điều chỉnh, phía dưới mức 1.3660 với mục tiêu tại 1.3330 – 1.3230. Thời gian thực hiện: 7 ngày và hơn.

Kịch bản thay thế

Sự phá vỡ và điều chỉnh của giá trên mức 1.3660 sẽ để cặp đôi tăng đến mức 1.3800 và cao hơn

Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *