USD/JPY – Phân tích sóng – NPBFX Việt Nam (4/1/2019)

Cặp đôi có thể phát triển

Trên biểu đồ 4h, một sự điều chỉnh giảm của mức cao hơn đã phát triển như một sóng 2 của (c). Bây giờ sự hình thành của sóng 3 của (C) đang bắt đầu, trong đó sóng thứ nhất của mức thấp hơn (i) của 3 đã hình thành. Nếu giả định là chính xác, cặp đôi sẽ tăng đến mức 113.00 – 114.00. Trong trường hợp này, mức dừng lỗ quan trọng là 104.46.

upload_2019-1-4_14-30-0.

upload_2019-1-4_14-30-19.

Kịch bản chính

Vị trí mua sẽ trở nên có liên quan trong suốt quá trình điều chỉnh , trên mức 104.46 với mục tiêu tại 113.00 – 114.00. Thời gian thực hiện: 7 ngày hoặc hơn

Kịch bản thay thế

Sự phá vỡ và điều chỉnh của giá dưới mức 104.46 sẽ để cặp đôi giảm xuống mức 103.00 và thấp hơn.

Được đăng bởi: huongdanforex.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *